Samsun’da fahiş su zammı mahkemeden döndü!

Samsun’da fahiş su zammı mahkemeden döndü!
19.10.2021
A+
A-

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ’nin içme suyuna yaptığı bütün zam kalemlerini yargı iptal etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Müdürlüğü, Mayıs 2019’da aldığı kararla Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in ‘enflasyonla mücadele’ kapsamında suda yaptığı yüzde 15’lik indirimi iptal ederek, içme suyunun metreküp fiyatına yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapmış, faturalara her ayda TÜFE oranında zam yansıtılmasını belediye meclisinde karara bağlamıştı.

Büyükşehir Belediyesi SASKİ’nin suda indirimi iptal edip suyun metreküp fiyatını 3 lira 18 kuruştan 3 lira 97 kuruşa çıkardığı 2019 Mayıs ayındaki zam kararının ardından geçen zamanda, Büyükşehir Belediyesi, içme suyuna 28. zammıda yaptı. Alınan son zam kararı ile konutlarda metreküp fiyatı 4 lira 94 kuruşa, işyerlerinde ise 10 lira 29 kuruşa çıktı.Su zammına tepki gösteren Samsunlu vatandaşlar ise ‘Su Zammı Geri Alınsın Platformu’nu kurarak imza kampanyaları düzenledi, eylemler gerçekleştirdi. Platform içinde yer alan Tüketici Hukukçular Arzu Sabuncu ve Buğra Genç, zammın iptali talebiyle Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne 12 Haziran 2019 tarihinde dava açtı.

İPTAL KARARI OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Mahkeme, daha önce Bilirkişi Heyeti’nin zamları ‘haksız ve yanlış bulduğunu’ ortaya koyan raporunu dikkate alarak Büyükşehir Belediyesi’nin su faturalarına yaptığı tüm zam kalemlerini iptal etti. Mahkeme, yapılan yüzde 25’lik zammın SASKİ’nin kendi yönetmeliğine göre fazla olduğu, TÜFE zammının hukuki dayanağı olmadığı, alınan 2 lira 50 kuruşluk sayaç bakım parasının hukuksuz olduğuna dikkati çekerek iptal kararını oy birliği ile aldı.

MAHKEMEDEN DERS GİBİ KARAR

Samsun 2. İdare Mahkemesi aldığı iptal kararında şu ifadeleri kullandı; “Mahkememiz dosyasına sunulan bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, fakat anılan bilirkişi raporuna, davalı idare vekili tarafından yapılan itirazlar, raporu kusurlandırıcı nitelikte görülmemiş olup, anılan raporlar Mahkememiz kararına esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur. Uyuşmazlık konusu olayda, yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümleri, teknik bilirkişi raporu ile dava dosyası bir bütün halinde değerlendirildiğinde; Samsun Büyüksehir Belediyesi SASKİ Genel Kurulu’nun 23/05/2019 tarihli ve 10 sayılı kararı ile; mesken tipi aboneler için su tarifesine yüzde 25 oranında artış yapılması suretiyle suyun birim m3 fiyatının 3,18 TL’den 3,97 TL’ye çıkarıldığı ve sayaç bakım ve onarım bedelinin aylık 2,50 TL olarak belirlendiği, söz konusu tarifenin belirlenmesinde 2560 sayılı Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 23. maddesine istinaden idare tarafından belli bir kar oranının eklendiği, fakat bu kar oranına ilave olarak 23/05/2019 tarihli ve 10 nolu toplantıda; su tarifelerinin TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranında artırılmasına da karar verilmesi nedeniyle 2560 sayılı Kanunda yer alan artırım sebepleri dışında her ay açıklanan TÜFE oranında artırımın da öngörüldügü, fakat bu durumun yukarıda belirtilen mevzuatta yer almadığı ve söz konusu artırımın hakkaniyete de uygun olmadığı, ayrıca davacıların abone sözleşmesi uyarınca, sayacın abone tarafından alındığı, sayacın korunması ve arızalanan sayaçların yenisinin alınmasının yine aboneye ait olduğu, fakat buna rağmen davalı idare tarafından sayaç bakım ücreti adı altında ücret talep edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı gibi, bu hususta yapılan zammın da yine 2018 yılı enflasyonunun çok üzerinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

su%20zamm%C4%B1%20%20(OKUNACAK%20%C5%9EEK%C4%B0LDE%20B%C3%9CY%C3%9CK)%20(1)

su%20zamm%C4%B1%20%20(OKUNACAK%20%C5%9EEK%C4%B0LDE%20B%C3%9CY%C3%9CK)%20(2)

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 1.897,30 TL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacılara verilmesine, davalı idare tarafından yatırılan 14,90 TL vekalet harcının davalı üzerinde bırakılmasına, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin atıfta bulundugu 6100 sayılı Kanunun 328. maddesi geregince asagıda dökümü yapılan 142,70 TL müdahil yargılama giderinin davalı idare tarafından müdahillere ödenmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra re’sen yatıranlara iadesine, kararın tebliginden itibaren (30) gün içerisinde Samsun Bölge Idare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 20/09/2021 tarihinde oybirligiyle karar verildi. “denildi.

İlk icraati suya zam olmuştu 31 Mart 2019 yerel seçimleri ile göreve gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in yaptığı ilk icraat suda indirimi iptal edip zam kararı almak olmuştu. Vatandaşlar binlerce imza topladı, eylemler düzenledi. Başkan Demir hiçbirini dikkate almadı. Açılan davada, su zammı iptal oldu.

Tüketici Hukukçular Arzu Sabuncu-Buğra Genç SBB Başkanı Mustafa Demir Tüketici Hukukçular Arzu Sabuncu ve Buğra Genç, zammın iptali talebiyle Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne 12 Haziran 2019 tarihinde dava açmıştı. Mahkeme, Büyükşehir’in sudaki bütün zam kalemlerini iptal etti.

(Hedefhalk)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber