OMÜ’ye 90 hemşire alımı yapılacak!

OMÜ’ye 90 hemşire alımı yapılacak!
09.10.2020
102
A+
A-

İşte başvuru detayları… Samsun Ondokuz Mayın Üniversitesi 90 hemşire alımı yapacağını duyurdu. Kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

OMÜ’nün 90 hemşire alımına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 9 Ekim Cuma günü yani bugün başlayan başvurular 15 gün boyunca devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI
– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
– 657 sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

– Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. – Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
– HM02 nitelik koduna başvuracak adaylar için Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak şartı aranacaktır.
– HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.
– HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az 60 puan aldığını belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak

BAŞVURU
İlana başvurular aşağıdaki evraklarla yapılacak.
– Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
– Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
– Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
– Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2018 KPSS:P3 puanını gösteren belge)
– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
– 1 adet vesikalık fotoğraf

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber