Dr. Murat ERKAN; Ek Ödemede Asistan Hekimler Arasında Ayrım Haksızlıktır

Dr. Murat ERKAN; Ek Ödemede Asistan Hekimler Arasında Ayrım Haksızlıktır

 

OMÜ Tıp Fakültesi’nde görevli asistan hekimlerin performans döner sermaye ödemelerinde eşitsiz davranıldığı, haksızlık yapıldığına ilişkin şikayetler üzerine konuyu basın aracılığıyla yetkili kurumlarla paylaşmak gereği duyulmuştur.
İlk olarak Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı açıklamalarında, döner sermaye paylarında performans uygulamasının devre dışı bırakılarak tüm sağlık çalışanlarına üç ay süreyle tavandan ödeme yapılacağını duyurulmuş, ancak daha sonrasında yayınlanan Bakanlık kararlarıyla geri adım atılmış sadece pandemi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yapan hekim grubu için tavandan ödeme yapılacağı duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından 08.04.2020 tarihinde yayınlanan karar uyarınca, COVID – 19 pandemisi kapsamında hizmet sundukları birimlerde ilgili başhekim tarafından belirlenen hekimlere, 209 sayılı Döner Sermaye Yasası’nda belirtilen tavan oranlarının %100’ü; diğer hekimlere ise %30 ilâ %75’i arasında değişen oranlarda döner sermayeden ek ödeme yapılacaktır. Bu karar, Sağlık Bakanlığı personeli ile birlikte kullanım ve işbirliği yapılan Bakanlık hastanelerinde görev yapan üniversite personelini kapsamaktadır.

COVID – 19 virüs tanısı konulduktan sonra bazı uzmanlık alanlarından hekimlerin söz konusu hastalarla daha yakından ilgilendiği doğrudur. Ancak söz konusu hastalık tanısı konulmadan önceki aşamalarda görev yapan meslektaşlarımızdan, hastanın başvurduğu acil polikliniğine, laboratuvarlara kadar bütün branşlardaki hekimlere ve buralarda görevli sağlık personeline varıncaya kadar sahadaki bütün sağlık çalışanlarının virüs bulaşma tehlikesiyle karşı karşıya hizmet sundukları tartışmasızdır.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi alan asistanların bir kısmı YÖK kadrosunda bir kısmı ise Sağlık Bakanlığı kadrosunda yer almak suretiyle uzmanlık eğitimlerini sürdürmekte ve görevlerini yapmaktadırlar. Daha öncesinde de Sağlık bakanlığı kadrosunda olan asistan hekimlerin performans ödemelerinin YÖK kadrosunda olan asistan hekimlere nazaran çok belirgin düşük olduğu görülmüştür.

Örnek olarak ifade etmek gerekirse; YÖK kadrosunda yer alan bir asistan hekim aydan aya değişmekle birlikte ortalama 1800 TL performans döner ödemesi alırken aynı hastanede, hatta aynı bölümde çalışan ve aynı işi yapan ancak Sağlık Bakanlığı kadrosunda olan asistan hekim sadece 47 TL döner sermaye ödemesi alabilmektedir.

Ne yazık ki pandemi sürecinde de bu eşitsizliğin devam ettiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Bizzat pandemi sürecinde başhekimlik tarafından görevlendirilen asistan hekimlerden YÖK kadrosunda olanların döner sermayeödemeleri 3000 TL civarında iken aynı yerde aynı işi yapan Sağlık Bakanlığı
kadrosunda olan asistan hekimler için yapılan ödeme 160 TL ler de kalmaktadır.
Bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek ve yine ihtiyaç duyanlara bu ortamda sağlık hizmeti sunabilmek için büyük bir özveriyle çalışan asistan hekimler arasında ek ödemede yaratılan farklılık, ayrıştırıcı niteliğiyle, sağlık ekibinin dayanışmacı ruhunu kavramaktan uzaktır.

Sağlık çalışanlarının COVID – 19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde  görev yaptığının belirlenmesi yetkisinin Başhekime bırakılmış olması öznel değerlendirmelerle çalışanların hak kayıplarına neden olabilecek haksız işlemlerin ve buna bağlı uyuşmazlıkların ortaya çıkması tehlikesini içermektedir. Sağlık çalışanlarının pandemiye odaklandığı bu dönemde başhekimlerin, kararda olduğu
gibi birim değil sağlık kurum veya kuruluşu bazında değerlendirme yapmaları ve o sağlık kurum veya kuruluşunda görevli bütün sağlık çalışanlarının kapsam içinde olduğuna ilişkin belirlemede bulunmaları bu düzenlemenin amacına uygun olacaktır.

Temel beklentimiz, performansa dayalı ücretlendirmenin maaş içindeki payının az olması ve yapılan bütün ödemelerin emekliliğe yansıması ise de Ülkemizde yıllardır sürdürülen politikaya göre, hekimlerin aylık gelirlerinin önemli bir bölümü döner sermayeden yapılan ek ödemedir. Bu nedenle, döner sermaye ödemesinde yapılacak kesinti hekimin toplam gelirinde çok büyük bir düşüşe neden olacaktır. Bu
bakımdan döner sermayeden yapılacak ek ödemeyle ilgili düzenlemeler sağlık çalışanları için önemlidir. Her koşulda büyük bir özveriyle nitelikli sağlık hizmeti sunmak için önemli çaba içinde olan asistan hekimler arasında ayrım yapılmaması ve motivasyonlarının bozulmaması için ivedilikle bütün asistan hekimlere kadro durumuna bakılmaksızın üç ay süreyle tavandan ödeme yapılması sözü yerine getirilmelidir.

 

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber