resim yükle

Çarşamba BES’de Mahkeme Devam Dedi! Mühür açılıyor

Çarşamba BES’de Mahkeme Devam Dedi! Mühür açılıyor
16.05.2020
A+
A-

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Eğercili köyünde Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından yapılmakta olan inşaatı 3. İdari Mahkeme tarafından verilen iptal kararı ile durdurulan Biyokütle Enerji Santrali’nin (BES), yapımının durdurulması haksız bulunarak Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Uzun zamandır Samsun kamuoyunda tartışılması belirli çevreler tarafından olumsuz olarak sürdürülen Çarşamba BES, Eğercili köyünde daha önce kömür tesisi olarak kullanılan yere gerekli yasal izinler alınarak geçtiğimiz yıl kurulmaya başlandı.

Temiz enerji olarak bilinen ve bitkisel atıklarında ekonomiye kazandırılmasını sağlayan BES için imar planın kabulüne ve tarımsal amaçlı depo inşaatına verilen ruhsatın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan yürütmeyi durdurma kararı Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santrali için yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme kararına itiraz eden Oltan Köleoğlu Enerji, sunduğu itiraz dilekçesinde; “Samsun 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından, birbirinden bağımsız birden fazla gerekçeyle dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulduğu görülmekte olup, öncelikle bu gerekçelerin ayrı ayrı irdelenmesi gerekmektedir” ifadesinde bulundu.

Biyokütle Enerji Santrali “Ovanın 1.sınıf tarım arazisi olduğu belirtilen kararda tarımsal faaliyetin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabileceğinden, ortaya çıkabilecek zararlar olabileceği değerlendirilmiştir” gerekçesi ile mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Samsun 3. İdare Mahkemesi tarafından, birbirinden bağımsız birden fazla gerekçeyle dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulduğunu belirten tesis yetkilileri, öncelikle bu gerekçelerin ayrı ayrı irdelenmesi gerektiğini belirttiler.

Tesis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada;

“Özellikle santralin kurulacağı alanın kamuoyuna yanlış ifade edilen nitelikli tarım alanları arasında yer almıyor. Buna rağmen, İdare Mahkemesi’nin iptal kararında tarım yapılan ova koruma alanı içinde, yapılacak olan tesisin yaslara aykırı ve doğaya zarar verecek olduğu ifade edilmişti.

BACA DUMANI YÜZDE 99 FİLTRELENİYOR
Üst Mahkemenin verdiği iptal kararında ise doğaya zarar verme iddiasının doğru olmadığı, çünkü santralin doğaya zarar vermeyeceğinin uzmanlar tarafından bildirildi. Neden olarak da çiftçinin tarlasında yaktığı anızdan çıkan dumandan bile daha az bir duman çıkmasının söz konusu olduğu, çünkü yüzde 99 oranında filtre edilmiş şekliyle bacadan duman çıkması gösterildi. Kullanılan alanın birinci sınıf tarım veya nitelikle tarım alanı statüsünde olmadığı ve inşaatın da imar planlarına uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Yöreye büyük miktarda ekonomik kazanç sağlarken, bitkisel atıklarında heba olmasını önleyeceksantral için alternatif alan araştırması yapıldığı ve ancak böyle bir alan bulunmadığı için daha önce tarımsal alan vasfını kaybeden ve 2005 yılından beri eski bir kömür işletmesi olan ve zeminine de beton atılan mevcut yerin kurulması kararlaştırıldı.

Eğercili Mahallesinde santralin yapıldığı alan, yürürlükteki 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ihtiyaç olması halinde enerji üretimi ve iletimine ilişkin kullanımlar kamu yararı gözetilerek kullanılabileceği belirtilerek idare mahkemesi kararının yerinde olmadığı belirtildi.

Üst mahkeme ayrıca, tesisin, yapılmasına imkan tanıyan 1/1000 ve 1/5000 lik planların, büyük plan olan 1/100.000 lik planlara da aykırı olmadığına karar verdi.

KÖY YERLEŞİK ALANLARINA İLİŞKİN İSTİSNALAR
İmar Kanunu’nun 27.maddesinin 5.fıkrası ile;”Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. “kuralının getirildiği, yine 3194 sayılı Kanun’un 8.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendini “19/7/2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir”kararı da bu alanlara ilişkin istisnaları teşkil ediyor.

Bu durumun göz önünde bulundurulmayarak çelişkili bir karar alınması söz konusu. Çünkü ova içinde yer alan Eğercili köyünün sınırları 1997’de belirlenmiş.Hükmü oldukça açık olmasına rağmen bunun göz önün de bulundurulmadığı da sürecin çelişkilerinden. Oysa ki ova içerisinde yer alan Eğercili köyünün sınırları 1997 de belirlenmiş.‘’Bu durumun tam olarak özeti, dava konusu parseller ova içinde yer alsa dahi, köy yerleşik alan sınırları içinde olduğu için santral yapılmasına engel bir durumu bulunmuyor.

Diğer yandan kanunda büyük ova koruma alanı sınırları içinde yer alan taşınmazların ancak alternatif alan bulunmaması halinde tarım dışı kullanıma dönük olarak planlanabileceğine ilişkin düzenleme köy yerleşik alan sınırları için geçerli olmadığından, idare mahkemesi kararının anılan gerekçeleri de yerinde bulunmadı” denildi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber