Başkan Mustafa Demir’in hayaliydi mahkemeden döndü

Başkan Mustafa Demir’in hayaliydi mahkemeden döndü
30.06.2021
A+
A-

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı, Site Cami, Atatürk Parkı ve Kale Mahallesi’ni kapsayan 4 hektarlık kentsel dönüşüm projesini, mahkeme oybirliği ile durdurdu. Mahkeme, mülk sahiplerinin açtığı davada ‘dönüşüm alanının en az 5 hektar’ olması gerektiği yönündeki kanun hükmünü hatırlattı.

amsun Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Site Cami, Atatürk Parkı ve Kale Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapmak için belediye meclisinde kararlar almıştı. Mülk sahiplerinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararlara yaptığı itirazda kabul görmeyince, Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan işhanındaki mülk sahipleri, 2. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

MÜLK SAHİPLERİ AYKIRILIKLARI SIRALADI

Mülk sahipleri, ‘kentsel ve dönüşüm alanının 5 hektardan az olamayacağını, proje alanı ile ilgili yapılan değişikliklerde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin esaslarına aykırı hareket edildiği, Samsun-Tokat Planlama Bölgesi için hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan açıklama raporunda söz konusu değişikliğin öngörülmediğini, plan değişikliğinin mevzuatlara aykırı olduğunu, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı belirlenmesinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekirken Büyükşehir Belediyesi’nin parçacı bir yaklaşım sergilediği, Bankalar Caddesi’nin kuzey ve güney kesiminde korunması gereken yerler varken kapsama alınmadığı’ gibi nedenlere işaret ederek, kanunlara ve planlama ilkelerine aykırı olduğunu öne sürdükleri imar planının yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

MAHKEMEDEN OYBİRLİĞİ KARARI

Mahkeme, Belediye Kanunu’nda yer alan kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenecek bir yerin ‘en az 5, en fazla 500 hektar olması gerektiği ve etaplar halinde yapılabileceğine’ dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan imar planlarının yasal koşullara uyup uymadığı, şehircilik ilkeleri ile kamu yararına uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların belediye meclisinde dikkate alınmadığı için davanın açıldığına işaret ederek, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında kentsel dönüşüm alanının 5 hektar, Büyükşehir Belediyesi’nin ise 4 hektar alanı gösterdiğini belirtti, söz konusu imar planı değişikliğinin hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Mahkeme, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar ortaya çıkabileceğine hükmederek, kentsel dönüşüm projesinin yürütmesini oybirliği ile durdurdu. Karar dayanak oldu Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı kararında söz konusu kentsel dönüşüm alanının 5 hektar olarak gösterildiği, belediyenin ise 4 hektar alanı beyan ettiğine işaret ederek, dönüşüm alanın kanunda belirtilen ölçüleri taşımadığı hükmüne vardı, yürütmeyi durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan SBB Başkanı Mustafa Demir Cumhurbaşkanlığı kararında alan 5 hektar gösterildi Mahkeme sordu dönüşüm alanı 4 hektar çıktı

(Hedef Halk)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.