10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajları
09.01.2019
71
A+
A-

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Samsu protokolü kutlama mesajı yayınladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları şöyle,

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, “Gazeteciler, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışma içerisindeler. Görevlerini yerine getirebilmek için yaşadıkları zorluklar, yaptıkları işi çok daha önemli ve kutsal kılmaktadır. Samsun basın özgürlüğü, yerel gazeteler, ajanslar, sosyal medya ve internet gazeteciliği konularında ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer almaktadır. Toplumun doğru, dürüst, tarafsız ve hızlı şekilde haber alma hakkını yerine getirmek kadar meslek ahlakına ve ilkelerine uymak, hak ve özgürlüklere saygı göstermek çok büyük önem arzetmektedir. Amacı gerçekten habercilik olanlar ile haberciliği araçsallaştıranların ayırt edilmesi, kuşkusuz sorunların uzlaşarak çözümüne ve şehrimizin güçlü birliktelikle daha da gelişmesine neden olacaktır. Bu anlamda medya okur-yazarlığının önemine dikkat çekmek istiyorum. Mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin rahat çalışma koşullarına sahip olmalarını ve emeklerinin hakkını alabilmelerini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle, hem şehrimizde hem de ülkemizde görev yapan medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hayatlarını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum.”

Havza Belediye Murat İkiz, “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlandığını belirterek; “Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri vardır. Hatta demokrasilerde dördüncü güç olarak anılmaktadır. Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra, günümüzde yaygınlaşan İnternet medyası, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu üstlenmektedir.” Dedi.

İkiz gazetecilerin tarafsızlığının önemine dikkat çekerek; “Medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle hareket eden gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Halkın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunan tüm basın mensuplarının başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum.”

ADD SAMSUN ŞUBESİ

“Prof.Dr Suat SEZGİN Hocanın dediği gibi ; “Son birkaç yıldır yeryüzünün hemen her bölgesinde; ekonomik, politik, toplumsal, kültürel hemen her sahada meydana gelen değişiklikleri ifade etmek için başvurulan açıklamaların içerisinde çoğunlukla ‘küreselleşme’ veya ‘globalleşme’ terimleri göze çarpmaktadır. Olağanüstü bir hızla ucuzlayarak yaygınlık kazanan enformasyon teknolojileri, bilgiye çok kısa sürelerde yeryüzünün herhangi bir bölgesinden ulaşmayı mümkün kılmıştır ve bu durum olanca hızıyla devam etmektedir. Günümüzde kişilerin dünyada

ve çevrelerinde olup bitenler hakkında doğrudan bilgi edinmesi mümkün olmadığından, çeşitli olaylar ve toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilmek için ilk başvuru kaynakları çoğunlukla kitle iletişim araçları olmaktadır. Konuya farklı bir açıdan bakıldığında, bilgi iletim teknolojilerini üretme ve geliştirme olanağı olan ülkelerin, doğal

olarak kendi siyasal, ekonomik ve sosyal çıkarları doğrultusunda şekillendirdikleri enformasyonu geniş kitlelere iletmesinin de mümkün olduğu ve bunun hali hazırda bu şekilde gelişme bulduğu bir gerçektir.

Ekonomik, teknolojik ve içeriksel olarak üretici kültürlere bağımlı olan tüketici kültürlerde; eleştirel akıl ve sorgulama yetisi, üretici kültür mensuplarınca izlenen politika gereği büyük oranda yok edildiği için sistem dışında kendi öz duruşunu korumayı başaran az sayıda insanın haricinde, toplum tüm gelişmeleri, medyanın yorumladığı biçimde kabul etmektedir.” 

Nitekim burada medya okuryazarlığı olgusu ve önemi devreye girmektedir. Yani Okuduğunu , gördüğünü ve arkasındakini anlama ve yorumlama.

Sizin, çocuğunuzdan, annenizden, eşinizden,akrabanızdan doğru haberdar olamamanızdan daha tehlikeli olan toplumdan haberdar olamamanızdır. Çünkü insan yanlız yaşamayı tercih etmediyse eğer, toplumda olan olayları, siyasi,aktüel,sosyal,sanatsal,sportif vakaları öğrenip ona göre evrilmek eylemek ister.

Bu anlamda Türkiye’de günümüzde gelinen durum itibari ile suikaste kurban giden, tutuklanan, işkence gören, işten atılan, aforoz edilen medya mensuplarının yanısıra hala işini tam anlamında olarak veya olmayarak yapan , ekmeğini bu işten kazanan medya mensupları, birde efendilerinin kendisine verdiği direktifi yazan medya mensupları anlamsız bir ortak kümenin içinde birbirinden farklı durmaktadır.

İlimizde olan medya olaylarına da baktığımızda bu üçgen devam etmektedir. Kral Çıplak diyen gazeteci afaroz edilmekte, belirli grupların çıkarlarını koruyanlar ise el üstünde tutulmaktadır.

1920’li yıllarda ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK 

“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir ” ve “Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir ” diyerek en güzel tespitleri yapmış ve uygulamıştır. Bunun için Atatürkçüyüz, bunun için çağdaşlıktan yanayız.

Tüm Gazeteci Dostların Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.”

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, gazetecilerin bu anlamlı gününü kutladı. Genç, gazetecilik mesleğinin halkı aydınlatma, haberdar etme, toplum yararına hizmet etme ve kamu yararı taşıyan gelişmeleri kamuoyu ile paylaşma amacı taşıdığını belirterek,  “Basın halkımızla aramızdaki en önemli köprüdür. Gazeteciler bizim yol arkadaşımız” dedi.

BASIN, YÖN GÖSTERİCİ

Gazetecilerin yorum ve görüşlerinin çalışmalarına yön verdiğini ve önemli yararlar sağladığını ifade eden Genç, “Gazetecilik mesleğinin demokrasinin, fikir özgürlüğünün ve insan haklarının gelişmesinde çok büyük payı bulunuyor. Onların eleştiri ve önerilerini önemsiyor, çalışmalarımız için yol gösterici olduğuna inanıyoruz. Tarihin her döneminde halkın gözü, kulağı ve sesi olmayı amaç edinen, önemli bir misyonu yerine getiren gazetecilerin daha iyi koşullarda mesleklerini icra edebilmesi en büyük dileğimizdir” açıklamasını yaptı.

EL ELE 2023’E

Basının, bulunduğu şehrin daha ileriye gitmesinde de önemli etken olduğuna dikkat çeken Başkan Genç, mesajında şunları söyledi: “Bizler şehrimizi daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah tüm şehir olarak, basınımızla da el ele vererek şehrimizi önce 2023’e, ardından 2071’e birlikte taşıyacağız, hep beraber Samsun için koşacağız. Bu duygular eşliğinde mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan, ilkeli, sorumlu gazetecilik anlayışı içinde hareket eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım.”

CHP Samsun İl Başkanı Dr. Mehmet KUNDAK, ”Haklarınıza ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak adına 58 yıl önce başlayan mücadelenizin yıldönümünde sizi bir kez daha yürekten selamlıyoruz. Demokrasinin güçlenmesinde, özgür irade ve düşüncenin yaşatılmasında vazgeçilmez olduğuna inandığım gazetecilerimiz, milletimizin, gözü, kulağı, vicdanı ve sesi olarak büyük bir özveri ile zaman ve yer gözetmeden çalışıyor. Çok zor şartlar altında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdiğiniz mücadeleyi, ülkemiz, insanlarımız, demokrasimiz, birlik ve beraberliğimiz için çok önemsiyoruz. Çünkü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “… Milletin samimi olarak birlik ve dayanışma içinde bulunması zorunludur. Halkın kurtuluşu ve mutluluğu bundadır. Mücadele bitmemiştir. Bu gerçeği milletin kulağına, milletin vicdanına gereği gibi eriştirmede basının görevi çok ve çok önemlidir.”

Mesleğine, memleketine, ülkesine ve milletine sevdalı, Cumhuriyet’i ve kazanımlarını savunan gazetecilerimizin çalışma şartlarını zorlaştırmanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Gazetecilerin, muhalif düşüncelerini ifade ettikleri için baskı, sansür, hapis ile cezalandırılması demokrasilerde kabul edilemez. Basın özgürlüğü, gerçek bir demokrasinin olmazsa olmazıdır.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, tüm bu anti-demokratik saldırılara karşı bir arada durduğumuz, zorluklara göğüs gerdiğimiz mücadelenin sembolüdür. Bu anlamlı günde büyük bir onur ve gayretle mücadele eden değerli gazetecilerimizin ve fikir emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”

Türkiye KAMU-SEN Samsun İl Başkanı Ahmet Keskin,1961 yılında, 212 Sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun” çıkmış, bu kanun siyasi iktidarlar ve gazete patronları karşısında, çalışan gazetecilerin bağımsızlığını bir ölçüde güvence altına almış, çalışma haklarında iyileştirmeler meydana getirmiştir.

Bu kanuna, patronların karşı çıkmaları ve üç gün boykot ilan edip gazete çıkarmama kararları karşısında, çalışan gazeteciler 10 Ocak günü yürüyüşe geçmiş, akabinde, sendikanın öncülüğünde üç gün boyunca “BASIN” gazetesini yayınlamışlardır. Manşet; “Daima Halkın Hizmetindeyiz”.

Bu yasa aslında sadece gazeteciyi değil, dolaylı olarak gerçek haberi ve bilgiyi, aynı zamanda  okuru ve vatandaşı da güvence altına almakta, korumaktadır.

Milletin, kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek demokratik ülkelerin en belirgin göstergesidir.

Medya kuruluşlarının herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, ülkemizin her bir köşesinde, dünyanın dört bir tarafında olup biteni insanımıza ulaştırmasını sağlamak demokrasinin de gereğidir.

Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini takip edebilen, söz söyleyebilen, katılımcı, gerçeklerden kaçmayan bir toplum ancak özgür, şeffaf, hakkaniyetli medya organlarıyla mümkündür.

Basın kuruluşları, ülkenin çağdaşlaşma sürecinde büyük rol üstlenen ve toplumu aydınlatan kurumlardır. Basın ve yayın organları tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmakla yükümlüdür. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar.

Gazetecilik, çok zor, meşakkatli ve özveri gerektiren bir meslektir. Mesai gözetmeksizin haber peşinde koşan, çetin koşullarda meslek aşkıyla gazeteciliğe kendisini adayan kişinin vazifesi, kutsal bir nitelik taşımaktadır.

Zor şartlarda çalışan ama tüm zorluklara rağmen toplumun haber alma özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler, bu görevleriyle çok sesliliğe katkı sağlamakla birlikte, aynı zamanda demokrasinin sağlıklı işlemesinde de önemli bir rol üstlenmektedirler.

Dünya görüşü, politik eğilimi ve inançları ne olursa olsun, vesayet altına girmemiş, haberciliği araç olarak görmeyen, Büyük Önder Atatürk’ün “Basın bir milletin müşterek sesidir” ilkesinden hareketle, basın ahlak esasları çerçevesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın  Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum.”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, “Bu görevi yerine getirirken her gün yeni sınırlama ve engellerle karşılaşan basın emekçilerimiz, gün geçtikçe daha ağır şartlarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar” dedi. Basın emekçilerinin sahip olduğu birçok özlük hakkın tırpanlandığı, toplu sözleşme ve sendikal hakların yok edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Hancıoğlu mesajını şöyle sürdürdü: “Bağımsız gazetecilik faaliyeti yürütmek, artık neredeyse imkansız hale gelmiştir. TRT, AA gibi kuruluşlar, siyasi otorite tarafından yandaş yayın kuruluşuna dönüştürülmek istenmekte, yandaş sermayeyle yaratılan ‘havuz medyası’ ile halkın doğru bilgi ve tarafsız yoruma ulaşma olanakları ortadan kaldırılmaktadır. Buna teslim olmayan vicdanlı basın emekçileri ise yine siyasi otoritenin güdümü altına girmiş olan yargı mekanizması ile terbiye edilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu olumsuzluk ve baskılara rağmen, meslek ahlakını her şeyin üzerinde tutup kalemini satmamış olan basın emekçilerimiz; vicdan sahibi olan milletinize cesaret, siyaset kurumu içinde bu gidişe ‘dur’ demek için mücadele yürüten bizlere ise umut ve güç aşılamaktadır.
Özellikle AKP hükümetleri döneminde ‘yas günü’ haline gelen 10 Ocak’ı; elde edilmiş mesleki hakları kutlama ve yeni haklar kazanma adına verilecek mücadelelerin kararlılığını öne çıkarma gününe dönüştürmek en büyük hedefimizdir.
‘Halkın haber alma hakkını savunan, hiçbir şart altında meslek ahlakından taviz vermeyen basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamını yitiren basın şehitlerimizi saygıyla anıyorum.”

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın; kamuoyunun doğru, eksiksiz, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi açısından toplum için büyük önem taşımaktadır. Basının taşıdığı bu önem kuşkusuz basın mensuplarının esaslar çerçevesinde vazifelerini yerine getirmeleriyle daha da anlam kazanmaktadır.

Demokrasimizin gücünün göstergelerinden biri olan medya kuruluşlarının ve basın mensuplarının engellenmeden, hiçbir kısıtlamaya uğramadan, ülkemizde ve Dünya’nın her yerinde olan bitenleri topluma en doğru şekilde ulaştırma görevini hem hukuken hem de fiilen teminat altına almak demokrasinin ve güçlü devlet olmanın gereğidir. Bu kapsamda AK Parti olarak iktidarda olduğumuz son 16 yılda ülkemizde her alanda standartları yükselttiğimiz, ülkemizi ileriye taşıdığımız gibi çalışan gazetecilerin çalışma koşullarının daha nitelikli hale gelmesi ve emeklerinin karşılığını alabildiği bir ortamda görevlerini özgürce yerine getirmelerini sağlamak için de gayretli çalışmalar ortaya koyduk.

Hak ve özgürlüklerin, demokrasi ve kalkınmanın yanında durarak yerli ve milli olmanın gereğini yerine getiren, görevini her şartta büyük emek ve fedakârlıklarla ifa eden tüm basın mensuplarımıza ve gazetecilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle son dönemde Türkiye olarak yaşadığımız, istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırıların en büyüklerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin tüm engelleme girişimlerine rağmen büyük bir cesaretle görevlerini yerine getiren, halkımızı darbecilere ve darbe girişimine karşı durmak için meydanlara davet eden çağrıyı duyuran, milletimizin canları pahasına ortaya koyduğu cesur direnişini tüm Dünya’ya duyuran, ardından günlerce süren demokrasi nöbetlerinde milletimizle aynı duyguları paylaşmak suretiyle meydanları boş bırakmayan basın mensuplarımız ve gazetecilerimiz ise ayrı bir takdiri hak etmektedir.

Toplumsal sorumluluklarının farkında olan ve insanların kişisel haklarının korunması konusunda özel bir titizlikle ve meslek ilkelerinden ödün vermeden çalışan basın mensuplarımız ile gazetecilerimizin demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkı sağlayacaklarına gönülden inanıyor, bu düşüncelerle yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan basınımızın değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Gazetecilik mesleği zorlu, heyecan dolu, büyük emekler harcayarak kamuoyunun bilgilenmesi için gecesini gündüzüne katıp çalışan insanların oluşturduğu, üzerinde durulması ve desteklenmesi gereken önemli bir meslek dalıdır. Ülkemizde basın yayın organları gün geçtikçe gelişerek dünya medyasında önemli bir konuma gelmiştir. Türk basınının bir çok başarıya imza attığına tanık olmakta, dünyanın dört bir yanında hizmetlerini görmekteyiz. Bu başarılarda çalışanların önemli emekleri gayretleri vardır.

Ajans, gazete, TV, dergi gibi bir çok yayın kuruluşuna günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ile internet haberciliği de eklenmiştir. Bilgeye ulaşmanın daha da kolaylaştığı günümüzde, haber akışını sağlayan basın organlarına, özellikle çalışanlarına önemli görevler düşmektedir.

Objektif, etik kurallar kapsamında, doğru, tarafsız yayın ilkesi ile hareket eden basın kuruluşları, çalışanları toplum içerisinde her zaman benimsenmiş, saygı görmüş ve desteklenmiştir. Özellikle çalışanların haber akışının sağlanmasındaki önemi büyük ve takdir edilmesi gerekmektedir. Haber yapmak için bir çok zorluğa katlanan, hayatının her aşamasında fedakarlıklarda bulunan çalışanların emekleri görmezden gelinmemelidir. Görev sürecimizde bir çok basın mensubu ile tanışma ve çalışma imkanı bulduk. Samsun’da faaliyet gösteren bir çok basın kuruluşu ve çalışanları da sesimiz olmuş, yaptığımız çalışmalar, faaliyetler ve mesajlarımızın halka ulaşmasına aracı olarak önemli katkılar sağlamıştır. Özverili bir şekilde görevlerini yerine getirerek halkla aramızda köprü kuran tüm basın mensuplarının ve kuruluşlarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en işten dileklerimle kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim.”

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.