Sayıştay Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Denetim Raporunu Açıkladı!

Sayıştay Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Denetim Raporunu Açıkladı!
20.12.2020
155
A+
A-

Samsun Büyükşehir belediyesinin 2019 yılı sayıştay denetim raporunda  kalem, kalem belirtilen usule uygun iş yapılmadığı tespit edilirken vakıfların kullanılmasına sunulan taşınmazlara  761.062,08 TL KDV hariç ve yine farklı tarihte vakıf taşınmaz kiralama bedeli olarak 142.248,51 TL (KDV) hariç yapılan ödeme şaşkınlık yaratırken bu kiralanan taşınamazlar hangi vakıf veya vakıflara kiralandı açıklanmadı.

Samsun Büyükşehir belediyesinin 2019 yılı sayıştay denetim raporunda  kalem, kalem belirtilerek usule uygun işler yapılmaması Samsun’da şaşkınlık yaratırken özellikle vakıflar için taşınmaz kiralama bedeli dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir belediyesinin 2019 yılı sayıştay denetim raporuna göre usule uygun olmayan işler;

A. Denetim Görüşünün Dayanakları

1. Taksitli Satılan Taşınmazlardan Doğan Alacakların Muhasebe Kayıtlarında Eksik
Görünmesi

2. Bütçe Emanetlerinde Yer Alması Gereken Borçların Emanetler Hesabında Takip Edilmesi

3. Yağmur Sularının Uzaklaştırılması İle İlgili Harcamaların Samsun Büyükşehir Belediyesi
Tarafından SASKİ Hesaplarına Aktarılmaması

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1.Vadeli Mevduat Faiz Gelirlerinin Brüt Tutar Yerine Net Tutar Üzerinden
Muhasebeleştirilmesi

2. Sermaye Taahhütlerinin Nakden Ödenmeyen Kısımlarının Bütçe Hesaplarına Kaydedilmesi

3. Hurdaya Ayrılan Dayanıklı Taşınırlar ve Birikmiş Amortismanlarının İlgili Hesaplarda Takip
Edilmemesi

4. Belediye Tarafından Kiraya Verilen veya Ecrimisil Uygulanan Taşınmazlar Üzerindeki Bazı
İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunması

5. Bazı Gelirlerin Tahsilat Oranının Düşük Olması

6. Yol Cadde Meydan Sokak Gibi Yerlerin İşletilmesi İle Elde Edilen Araç Park YeriGelirinden İlçe Belediyelerine Pay Aktarılmaması

7. İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanun’a Uygun Olarak Kullandırılmaması

8. Otopark Gelirlerinden Büyükşehir Belediyelerine Aktarılması Gereken Tutarların Bazı İlçe
Belediyelerinden Tahsil Edilmemesi

9. Belediye Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilen Personele Mevzuat Dışı Geçiş İşlemi
Yapılması, Mali ve Sosyal Haklar Tanınması

10. Bazı Yapım İşlerinde Yeterli Ön Çalışma Yapılmadan, Proje ve Mahal Listeleri
Hazırlanmadan İhaleye Çıkılması

11. Fesih Talebinin Onaylanmasını Beklemeden Yüklenicinin İşi Durdurması ve Ceza Kesilmeden Süre Uzatımı Verilmesi

12. Kamu İhale Kanunu’nda Belirlenen Parasal Limitler Dâhilinde Yapılacak Harcamaların
Yıllık Toplamının Bütçeye Bu Amaçla Konulan Yasal Limitleri Aşması

13. Yapım İşinin Temel İmalatının Tamamının Alt Yükleniciye Devredilmiş Olması ve
Yüklenici Tarafından Üstlenilen İmalatın Gerçekleştirilmemesi

14. Vakıfların Kullanımına Sunulmak Üzere Taşınmaz Kiralanması

15. Bazı Taşınmazların Süresiz veya Yasal Süreyi Aşacak Şekilde Tahsis Edilmesi

16. Bazı Taşınmazların İhale Konusu Edilmeyerek Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması

17. İdare Personelinin Görevi Kapsamındaki Konuda Danışmanlık Hizmeti Alınması

18. Profesyonel Spor Kulübüne Nakdi Yardımda Bulunulması

19. Elektronik Haberleşme İstasyonlarının Tespitinin Yapılmaması ve Belgelendirilmemesi

20. Belediyenin Bazı Birimlerinde Kullanılan İlk Madde ve Malzemelerin Tüketim Kayıtlarının
Mevzuatla Belirlenen Süreler İçinde Yapılmaması

21. Yapılan Tahsilatlara İlişkin Alındı Belgesinin Yanı Sıra Fatura Düzenlenmesi

22. Otopark Bedellerinin Amacı Dışında Kullanılması

23. Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması

24. Bütçe Emanetleri Hesabına Alınan Tutarların Kayda Alınış Sırasına Göre Ödenmemesi

25. Geriye Dönük Yevmiye Kaydı Yapılması

26. Tek Seferde İhale ile Temin Edilebilecek Bazı Mal ve Hizmet Alımlarının Kısımlara
Bölünerek Doğrudan Temin Usulü ile Temin Edilmesi

Vakıf  Taşınmazı Kira Bedeli İlgili Yapılan Açıklamada;

Yasal düzenlemelere göre, belediye ile kamuya yararlı vakıflar arasında imzalanmış
protokoller esas alınarak, belediyenin kiracı olduğu taşınmazların hem vakıf ve derneklere
tahsis işlemi yapılamayacağı hem de vakıf ve dernekler adına yükseköğrenim öğrenci yurdu
olarak kullanılmasının ortak hizmet projesi olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu
bağlamda, belediyenin vakıf ve derneklerle ortak hizmet projelerini yasal sınırlar içinde
yürütmesi ve kendisinin kiracı olduğu taşınmazın kullanım hakkının devrine yönelik işlemin
kaldırılması uygun olacaktır denildi….
sa

 

 

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAYIŞTAY RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber