Hancıoğlu; Kadın ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet üzerine Hazırlanan Kanun Teklifi Üzerine Konuştu

Hancıoğlu; Kadın ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet üzerine Hazırlanan Kanun Teklifi Üzerine Konuştu
12.05.2022
31
A+
A-

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu’nun, kadına yönelik şiddet ve sağlıkta şiddeti önleyeceği iddiasıyla hazırlanan kanun teklifi üzerine, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın tutanağıdır:

“NESLİHAN HANCIOĞLU -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kadına yönelik şiddeti ve sağlıkta şiddeti önleyeceği iddiasıyla hazırlanan teklifin 3’üncü maddesi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Maddedeki düzenlemenin özü şudur: “Kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi durumunda cezanın alt sınırı altı aydan az olamayacak.” Türk Ceza Kanunu’na işte bu hüküm ekleniyor. Bakın, bu hükmün aslında hiçbir hükmü yok çünkü kısa süreli hapis cezaları için öngörülen adli para cezasına ilişkin hükümleri düzenleyen 50’nci madde yerli yerinde duruyor. Yani ceza alt sınırının bu biçimde yeniden düzenlenmesi cezanın adli para cezasına dönüştürülerek faillerin serbest bırakılması sorununa hiçbir çözüm üretmiyor, yapılan değişikliğin hiçbir caydırıcılığı yok. Sadece bu yönüyle baktığımızda bile önümüze getirilen bu kanun teklifinin kadına yönelik şiddetle mücadele perspektifinden yoksun olduğunu söyleyebilirim. Bu teklif bu hâliyle göz boyama, görev savma, eşitsizliği, adaletsizliği ve cezasızlık algısını sürdürme yaklaşımının bir tezahürüdür.

Değerli milletvekilleri, bu teklifi bugün burada müzakere ettirenlerin niyeti eğer gerçekten sorunu çözmek olsaydı bu madde “Cinsiyete dayalı şiddet suçunda cezanın üst sınırı verilir.” şeklinde düzenlenirdi. Yine, ayrıca, Ceza Kanunu’nun 86’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası (a) bendinde yer alan “Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı” ibaresi “Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kadına karşı” şeklinde değiştirilmeliydi. Böyle yapılmalıydı ki kanun cinsiyet temeline dayalı her türlü şiddeti kapsayacak bir şekle bürünsün fakat bunlar yapılmıyor, bütün bunlar işin hukuki boyutu ve sakatlıkları.

Şimdi gelelim konunun siyasi boyutuna. Komisyonlarda söyledik, şimdi tekrar söylüyoruz: Korkuyorsunuz “Toplumsal cinsiyet eşitliği” demekten korkuyorsunuz. İşte, bunu diyemediğiniz için kadına karşı sırf kadın olduğu için, kadının cinsiyetinden dolayı işlenen suçları doğru tanımlayamıyorsunuz ve bu nedenle yasaları da buna göre düzenlemeye eliniz varmıyor. Bunu diyemediğiniz için “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da ceza indirimi gibi kararlar kadına karşı işlenen suçlarda verilemez.” şeklinde bir düzenleme yapamıyorsunuz. Bunu yapmadığınız yani kanunları caydırıcı hâle getirmediğiniz sürece sırf kadın olduğu için, cinsiyetinden ötürü şiddete maruz kalan kadınların vebali boynunuza olacak.

Değerli milletvekilleri, KEFEK’te söyledik, Adalet Komisyonunda söyledik, burada bir kez daha söylüyoruz: Bu teklifte kadına karşı şiddetin önlenmesi adına, kadın cinayetlerinin engellenmesi adına ya da ısrarlı takibe maruz kalan kadınları korumak adına cezasızlık algısını ortadan kaldıracak hiçbir hüküm yok hatta daha da ötesi, teklifte kadının ismi var, cismi yok. Kadına karşı işlenen suçlar konusunda hem sahada hem de hukuk mevzisinde yıllarca büyük mücadeleler yürüten sivil toplum örgütlerinin görüşleri burada yok, baroların, barolar bünyesinde görev yapan komisyonların görüşleri yok.

Ve son olarak şunu söylemek istiyorum: Bakın, bugün bunun gibi çalakalem teklifler hazırlayıp bir torbaya doldurabilir, onları da parmak çoğunluğuyla Meclisten geçirebilirsiniz. Peki, ya sonra, sorunun çözümü noktasında bu kanunun hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktığında bunu nasıl izah edersiniz?

Yapamayacaksınız çünkü bu da sizin fıtratınızda yok.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.”dedi

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.